( هرگونه کپی برداری از این مطلب بدون ذکر نام DANAGEM حرام و ممنوع است  )

سلنایت

سلنایت که به “ساتین اسپار”  و “رز صحرا” نیز معروف است، گونه شفافی از سنگ  گچ است. این سنگ با بخار آب دریا شکل می گیرد  و وقتی سنگین می شود در بستر دریا ته نشین می  شود. اگر سلنایت در مجاورت آب قرار گیرد، آسیب  می بیند، پس آن را با آب تمیز نکنید.

  • هر چند نام سلنایت به معنی  “سنگ ماه” است اما هیچ ارتباطی با سنگ زیبا و  پایدار “مون استون” ندارد. ممکن است کیفیت  نقره ای رنگ این سنگ و یا نام الهه ماه یونانی  “سلن” باعث شده باشد که آن را سنگ ماه بنامند.
  • سلنایت سنگ قدرتمندی برای  ارتباطات با دنیای ارواح است و به تعامل با  اجداد خردمند، فرشتگان، ارواح راهنما و افرادی  درگذشته ای که دوستشان داشته ایم، کمک می کند  و به صورت تله پاتی انجام می گیرد؛ پس سنگی  است که واسطه ها و غیب بین ها باید از آن  استفاده کنند.
  • سلنایت مات ارتعاش خوبی دارد  و به ذهن وضوح می بخشد، با دستیابی به خودآگاه  فرشتگان و ارواح راهنما، چاکراهای بالایی و  تاجی را باز می کند. سلنایت خالص، رابط روح  است و به اتصال آن به ارتعاش زمین کمک می کند.
  • این سنگ سلولهای بدن را  درمان و جریان مایعات بدن مانند مایع نخاعی را  هماهنگ می کند. ستون مهره ها را تنظیم کرده و  به انعطاف پذیری آن کمک کرده و از حملات صرعی  جلوگیری می کند. پوست را بهبود بخشیده و ظرفیت  بدن برای جذب کلسیم را افزایش می دهد. به بدن  کمک می کند تا ویتامین ها و املاح معدنی مورد  نیاز را جذب کند اما به هضم آن کمک نمی کند.
  • سنگ باروری است و از جنین و  مادر تا زمانی که نوزاد سلامت به دنیا بیاید  محافظت می کند. همچنین میل جنسی را افزایش می  دهد.
  • سلنایت مؤثرترین سنگ برای  شارژ و پاکسازی دیگر سنگهاست و هرگز نباید به  صورت اکسیر خورده شود اما باید روی بدن قرار  داده شود تا در هاله نفوذ کرده و تأثیر لازم  را بگذارد. به یادآوری خاطرات و زندگیهای  گذشته کمک می کند.
  • سنگ برج سرطان است.
  • دیدن سلنایت در خواب پیشگویی  دوران خوشایندی در زندگیتان است که شما و خانه  تان مرکز تعاملات مثبت اجتماعی خواهد بود.
  • سلنایت به طور ویژه و  مستقیماً با چاکرای ششم یا چشم سوم و چاکرای  دوم یا خاجی در ارتباط است.

ویژگیهای کلی
سلنایت که به “ساتین اسپار و “رز صحرا” نیز معروف است، گونه شفافی از سنگ گچ است. این سنگ با بخار آب دریا شکل می گیرد و وقتی سنگین می شود در بستر دریا ته نشین می شود. اگر سلنایت در مجاورت آب قرار گیرد، آسیب می بیند، پس آن را با آب تمیز نکنید.
هر چند نام سلنایت به معنی “سنگ ماه” است اما هیچ ارتباطی با سنگ زیبا و پایدار “مون استون” ندارد. ممکن است کیفیت نقره ای رنگ این سنگ و یا نام الهه ماه یونانی “سلن” باعث شده باشد که آن را سنگ ماه بنامند.
مشخصات علمی
درجه سختی سلنایت 2 است و ساختار کریستالی تک شیب دارد.
سلنایت گونه بیرنگی از سنگ گچ است؛ سلنایت، ساتین اسپار، رز صحرا و گل گچی[6] چهار گونه سنگ گچ هستند و هر چهار گونه ساختار متبلور مشخص دارند. گاهی هر چهار گونه متبلور شده با هم ترکیب می شوند و سلنایت نامیده می شوند. همچنین به علت خاصیت عایق گرمایی طبیعی گچ، هنگام تماس با آن، گرما ایجاد می شود.
ویژگیهای خاص
سلنایت سنگ قدرتمندی برای ارتباطات با دنیای ارواح است و به تعامل با اجداد خردمند، فرشتگان، ارواح راهنما و افرادی درگذشته ای که دوستشان داشته ایم، کمک می کند و به صورت تله پاتی انجام می گیرد؛ پس سنگی است که واسطه ها و غیب بین ها باید از آن استفاده کنند.
سلنایت مات ارتعاش خوبی دارد و به ذهن وضوح می بخشد، با دستیابی به خودآگاه فرشتگان و ارواح راهنما، چاکراهای بالایی و تاجی را باز می کند. سلنایت خالص، رابط روح است و به اتصال آن به ارتعاش زمین کمک می کند.
ویژگیهای شفادهی
این سنگ سلولهای بدن را درمان و جریان مایعات بدن مانند مایع نخاعی را هماهنگ می کند. ستون مهره ها را تنظیم کرده و به انعطاف پذیری آن کمک کرده و از حملات صرعی جلوگیری می کند. پوست را بهبود بخشیده و ظرفیت بدن برای جذب کلسیم را افزایش می دهد. به بدن کمک می کند تا ویتامین ها و املاح معدنی مورد نیاز را جذب کند اما به هضم آن کمک نمی کند.
سنگ باروری است و از جنین و مادر تا زمانی که نوزاد سلامت به دنیا بیاید محافظت می کند. همچنین میل جنسی را افزایش می دهد.
ویژگیهای جادوگری
انرژی: پذیرنده
عنصر: آب
قدرت: تفاهم، انرژی
سلنایت مؤثرترین سنگ برای شارژ و پاکسازی دیگر سنگهاست و هرگز نباید به صورت اکسیر خورده شود اما باید روی بدن قرار داده شود تا در هاله نفوذ کرده و تأثیر لازم را بگذارد. به یادآوری خاطرات و زندگیهای گذشته کمک می کند.
دیدن سلنایت در خواب پیشگویی دوران خوشایندی در زندگیتان است که شما و خانه تان مرکز تعاملات مثبت اجتماعی خواهد بود.
ارتباط با چاکرا
سلنایت به طور ویژه و مستقیماً با چاکرای ششم یا چشم سوم و چاکرای دوم یا خاجی در ارتباط است.

منبع : DANAGEM